Health Professionals Information

 स्वास्थ्य ब्यबसायी भन्नाले को को लाई जनाउदछ

स्वास्थ्य ब्यबसायी भन्नाले स्वास्थ्य सँग सम्बन्धित समान्य चिकित्सा (जेनरल मेडिसिन) , जनस्वास्थ्य (पब्लिक हेल्थ), प्रयोगशाला चिकित्सा (लेबोरेटोरी मेडिसिन), विकिरण प्रविधि बिज्ञान (रेडीओटेक्नोलोजि र  मेडिकल एमेजिंगटेक्नोलोजि), फिजिओथेरापी, ओप्थाल्मिक र ओप्टोमेट्री बिज्ञान, दन्त बिज्ञान (डेन्टल साइन्स), आयुर्वेद  चिकित्सा, होमियोप्याथी, नेचुरोप्याथी, अकुपन्चर बिज्ञान, अनेस्थेस्थेटिक प्रविधि, फोरेन्सिक बिज्ञान  तथा अन्य स्वास्थ्य संग सम्बन्धित बिषयहरु जुन नेपालको अन्य कुनै स्वास्थ्य ब्यबसायी जस्तै नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नर्सिंग काउन्सिलमा दर्ता  हुन नसक्ने तर स्वास्थ्य संग सम्बन्धित बिषयहरुमा एकेडेमिक कोर्स (टेक्निकल एस.एल.सी. देखि स्नातकोत्तर तह) अध्ययन गरेको स्वास्थ्यकर्मीलाई नेपाल  स्वास्थ्य ब्यबसायी परिषदले आवश्क शैक्षिक तथा ब्यबसायिक संग सम्बन्धित प्रमन्हारुको जाँचबुझ गरि प्रक्रिया पुर्याएर ‘’स्वास्थ्य ब्यबसायी’’ को दर्जा दिन्छ र सो स्वास्थ्य ब्यबसायीले  स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न बैधानिकता (लिगल राइट) पाउँछ/ उक्त स्वास्थ्य ब्यबसायीले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दा नेपाल स्वास्थ्य  ब्यबसायी परिषदले प्रदान गरेको प्रमाणपत्र आफुले काम गर्ने स्थानमा स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्ने नागरिकले देख्ने गरि राख्नुपर्ने हुन्छ/ साथै सो स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीलाई दिने रिपोर्ट, प्रेस्क्रिप्शन, लेटर पैडमा स्वास्थ्य ब्यबसायीको पूरा नाम, शैक्षिक योग्यता तथा नेपाल स्वास्थ्य ब्यबसायी परिषदले दिएको काउन्सिल नम्बर अनिबार्य रुपमा लेखेको वा सो विवरण सहितको स्टाम्प लागेको हुनेपर्नेछ/
निम्न बिषयहरुमा विभिन्न तहमा अध्यन पुरा गरि नेपाल स्वास्थ्य ब्यबसायी परिषद् मा दर्ता भएको स्वास्थ्यकर्मीलाई जनाउदछ
१.    जनस्वास्थ्य बिषयमा स्नातक तह बि. पि. एच., स्नातकोत्तर तह एम.पि. एच. अन्तर्गत इपिडेमिओलोजिस्ट, फेमिली हेल्थ बिशेषज्ञ, हेल्थ प्रोमोसन बिशेषज्ञ, वाताबरण स्वास्थ बिशेषज्ञ, अन्तराष्ट्रिय स्वास्थ्य बिशेषज्ञ,   स्वास्थ्य अनुसन्धान बिशेषज्ञ , स्वास्थ्य सर्वे बिशेषज्ञ तथा अन्य जनस्वास्थ्यका बिधामा बिशेषज्ञ अध्ययन गरेको स्वास्थ्यकर्मी  
२.    मेडिकल ल्याबोरेटोरी बिज्ञान बिषयमा टेक्निकल एस.एल.सी. मेडिकल ल्याब असिस्टेन्ट, प्रमाणपत्र तह मेडिकल ल्याब टेक्निसियन, स्नातक तह मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजीस्ट, स्नातकोत्तर तह माईक्रोबायोलोजिस्ट, वाईरोलोजिस्ट, पारासाइटोलोजिस्ट माइकोलोजीस्ट बेकटेरिओलोजिस्ट, बायोकेमिस्ट, साइटोलोजिस्ट, इमिनोलोजिस्ट तथा अन्य सम्बन्धित बिषयमा स्नातकोत्तर तह अध्ययन गरेको स्वास्थ्यकर्मी  
३.    रेडीओटेक्नोलोजि र  मेडिकल एमेजिंग बिज्ञानमा प्रमाणपत्र तह रेडियोग्राफर, स्नातक तह रेडियोलोजिकल टेक्नोलोजीस्ट, स्नातकोत्तर तह तथा अन्य सम्बन्धित बिषयमा स्नातकोत्तर तह अध्ययन गरेको स्वास्थ्यकर्मी  
४.    फिजिओथेरापी बिषयमा प्रमाणपत्र तह फिजिओथेरापी टेक्निसियन, स्नातक तह फिजिओथेरापिस्ट, स्नातकोत्तर तह  तथा अन्य सम्बन्धित बिषयमा स्नातकोत्तर तह अध्ययन गरेको स्वास्थ्यकर्मी  
५.    सामान्य चिकित्सा बिषयमा टेक्निकल एस.एल.सी. अ. हे. व. ( सी. एम. ए.), हेल्थ असिस्टेन्ट (एच. ए.)  अध्ययन गरेको स्वास्थ्यकर्मी  
६.    ओप्थाल्मिक र ओप्टोमेट्री बिज्ञान बिषयमा प्रमाणपत्र तह ओप्थाल्मिक असिस्टेन्ट , स्नातक तह ओप्टोमेट्रीष्ट, तथा स्नातकोत्तर तह अध्ययन गरेको स्वास्थ्यकर्मी  
७.    डेन्टल बिज्ञान बिषयमा टेक्निकल एस.एल.सी. डेन्टल हाइजनिस्ट , प्रमाणपत्र तह डेन्टल असिस्टेन्ट अध्ययन गरेको स्वास्थ्यकर्मी  
८.    आयुर्वेद  चिकित्सा बिषयमा टेक्निकल एस.एल.सी., प्रमाणपत्र तह अध्ययन गरेको स्वास्थ्यकर्मी  
९.    बिबिध बिषय अन्तर्गत होमियोप्याथी, नेचुरोप्याथी, अकुपन्चर बिज्ञान, अनेस्थेस्थेटिक, फोरेन्सिक बिज्ञान  तथा अन्य स्वास्थ्य संग सम्बन्धित बिषयहरु जुन नेपालको अन्य कुनै प्रोफेसनल काउन्सिलमा दर्ता  हुन नसक्ने तर स्वास्थ्य संग सम्बन्धित बिषयहरु मा एकेडेमिक कोर्स (टेक्निकल एस.एल.सी. देखि स्नातकोत्तर तह) अध्ययन गरेको स्वास्थ्यकर्मीहरु