Information to General Public

 रिपोर्ट, प्रेस्क्रिप्सनमा प्रोफेसनल काउन्सिल नम्बर लेख्दा स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्ने नागरिक लाई  हुने फाइदाहरु

१.    दर्तावाल स्वास्थ्य ब्यबसायीबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाएर आफ्नो स्वास्थको हेरचाहमा सुरक्षित महसुस गर्दछन
२.    रिपोर्ट, प्रेस्क्रिप्सनमा प्रोफेसनल काउन्सिल नम्बर लेख्दा स्वास्थ्य सेवादिने स्वास्थ्यकर्मीको शैछिक योग्यता र स्वास्थ्य सेवाको स्तयारिताको  पहिचान हुन्छ
३.    स्वास्थ्य ब्यबसायी बाहेक अरु गैर स्वास्थ्यकर्मीले हेल्थ केअर सम्बधि कुनै किसिमको सेवा प्रदान नगर्ने अबस्थाको सिर्जना हुन्छ
४.    स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर बढ्नेछ र स्वास्थ्य सेवामा हुने गरेको बिकृति बिस्तारै घटेर आउनेछ
५.    स्वास्थ्य ब्यबसायीले काउन्सिलको प्रोफेसनल कोड अनुसरण गरेर मात्र स्वास्थ्य सेवा दिने हुनाले स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारितामा वृद्धि हुन्छ
६.    अनाब्यसक रुपमा स्वास्थ्य सेवामा भएको गलत प्राक्टिस निरुत्साहित भएर जान्छ
७.    कुनै स्वाथ्य ब्यबसायी दर्तावाल छ वा छैन भने यकिन गर्न सजिलो हुन्छ
८.    दर्तावाल ब्यबसायीले दिएको स्वास्थ्य सेवामा  गुणस्तरीयतालाई सुनिश्चित गर्न सजिलो हुन्छ किनभने स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो इथिकल कोडभित्र बसेर मात्र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दछ
९.     हेल्थ केयरमा हुने विभिन्न किसिमको बिकृति रोकिनेछ, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीयताको सुनिश्चितता तथा जनस्वास्थ्य राज्यको दायित्य सहि मानेमा पूरा भएको महशुस हुने बाताबरण सिर्जना हुनेछ 
१०.    स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्नेले आफुले पाउने रिपोर्ट, प्रेस्क्रिप्सनमा काउन्सिल नम्बर नलेखेको अबस्थामा हेल्थ केयर सुबिधा नलिने र सो नभएमा उपभोक्ताले उजिरी दिएमा वा अरु कतैबाट उजुरी परेमा गैर स्वास्थ्यकर्मी सेवा गर्न बाट बन्चित हुनुको साथ साथै कानुन बमोजिम कारबाही एबं जरिबाना तिनुपर्ने हुन्छ
स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय एबं मयार्दित बनाउन र अनावश्यक अप्ठेरो बाट जोगिन्न रिपोर्ट, प्रेस्क्रिप्सनमा प्रोफेसनल काउन्सिल नम्बर छ वा छैन यकिन गरेर मात्र स्वास्थ्य सेवा लिनु हुन सबै नेपाली नागरिकलाई अनुरोध गर्दछ , यस कार्यमा सबै नागरिक सचेत हुन र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर बढाउनमा र गलत स्वास्थ्य प्राक्टिस रोकनमा यहाँहरुको सहयोगको अपेछा गर्दछ